Terugbetaling van onbelaste vergoeding is geen negatief loon

Rechtbank Gelderland: De terugbetaling van een ten onrechte ontvangen ontslagvergoeding is geen negatief loon als de ontslagvergoeding onbelast is ontvangen. In 2007 werd een voormalig werkgever van een man veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding van € 750.000. De man bracht het bedrag van de ontvangen schadevergoeding onder bij een eigen bv. Op 16 […]

Een (onzakelijke) lening maar één keer af te waarderen

Rechtbank Den Haag: De weigering van de fiscus van een af waarderingsverlies op een onzakelijke lening betekent niet dat de afwaardering niet heeft plaatsgevonden en in een later jaar alsnog kan plaatsvinden. Een bv hield via een stichting 50% van de certificaten in een holding. De holding behoorde tot een groep die een internationaal postorderbedrijf […]

Verhuur werkruimtes aan eigen bv was economische activiteit

Rechtbank Zeeland-West-Brabant: Bij een terbeschikkingstelling van werkruimtes door de dga aan zijn bis voor al meer dan 12 jaar, is sprake van een economische activiteit. Daardoor kan de dga deel uitmaken van een fiscale eenheid omzetbelasting. Een dga had alle aandelen in een holding, die alle aandelen hield in een tussenholding. De tussenholding hield alle […]

Toerekening tussen fiscale partners veelal nog aan te passen

Kennisgroepstandpunt: Fiscaal partners kunnen terugkomen op een gekozen onderlinge verhouding van de gemeenschappelijke inkomensbestanddelen en de gezamenlijke grondslag sparen en beleggen in een spontane aangifte van een partner die nog geen aangifte heeft ingediend en dat alsnog binnen 5 jaar na het betreffende jaar doet. Een man en vrouw waren elkaars fiscaal partners en deelden […]

Na aandeelhouderswijziging waren verliezen niet verrekenbaar

Hof Den Bosch: Verliezen van een vennootschap zijn na een aanmerkelijke aandeelhouderswijziging niet meer verrekenbaar met daarna behaalde winsten. Een bv was eind 2005 opgericht en hield zich bezig met het houden, verhandelen en opfokken van paarden. Vanaf 2006 tot en met 2012 waren deze activiteiten verliesgevend. Per eind 2012 waren de compensabele verliezen ruim […]

Geen nieuwe maatregelen tegen terugbetaling aandelenkapitaal

Het kabinet gaat geen nieuwe maatregelen tegen terugbetaling van aandelenkapitaal door zogenoemde high net worth individuals invoeren. Staatssecretaris Van Rij heeft vragen beantwoord over artikelen over vermeende belastingontwijking door zeer vermogenden. Een BV of NV kan geld uitbetalen aan haar aandeelhouders door hetzij dividend uit te keren hetzij op kapitaal terug te betalen. Kapitaal bestaat […]

Schadevergoeding schending concurrentiebeding toch belast

Rechtbank Zeeland-West-Brabant: Een na verkoop door de koper van een deelneming ontvangen schadevergoeding van de verkoper vanwege concurrerend gedrag valt niet onder de deelnemingsvrijstelling. Een bv kocht in juni 2017 de helft van de aandelen in een vennootschap waarvan zij al 50% van de aandelen in handen had. De overeengekomen verkoopprijs bedroeg € 302.370. De […]

Geen winstuitdeling omdat bevoordeling niet was beoogd

Rechtbank Zeeland-West-Brabant: Er is alleen sprake van een (verkapte) winstuitdeling als de dga bewust is bevoordeeld door zijn bv, en hij zich ook bewust was van deze bevoordeling (wederzijdse bewustheid). Een dga verkocht in februari 2016 zijn woning aan zijn bv voor € 513.000. De woning was volgens de verkoopovereenkomst slecht onderhouden, en was tijdelijk […]

Tijdelijke verhuur als er maximaal twee maanden wordt verhuurd

Hof Amsterdam: Als een met de eigen woning verbonden gastenverblijf nooit langer dan twee maanden aan derden wordt verhuurd, dan geldt in principe de regeling voor tijdelijke verhuur van een eigen woning. Onder die omstandigheden staat dit deel van de woning nog als hoofdverblijf ter beschikking. Een echtpaar liet in 2016 de eigen woning uitbreiden […]

Werkgever verzaakte zorgplicht blijkens ongeval op werkvloer

Rechtbank Gelderland: Een werkgever moet bij het treffen van veiligheidsmaatregelen op de werkvloer ervoor zorgdragen dat daardoor geen nieuwe onveilige situatie wordt gecreëerd. Een man was werkzaam als persoonlijk begeleider op een woongroeplocatie bij een werkgever, die zich bezighield met specialistische gehandicapten-, jeugd- en geestelijke gezondheidszorg met de behandeling en ondersteuning aan jongeren en volwassenen. […]