Correctie tarief OVB bij verkrijging economische eigendom woning.

Dankzij een goedkeurend besluit zal het verlaagde tarief in de overdrachtsbelasting ook gelden als de verkrijging van de economische eigendom van een eigen woning voorafgaat aan de verkrijging van de juridische eigendom. Het komt in de praktijk voor dat iemand een woning koopt en daarover al de beschikking krijgt, terwijl de levering bij de notaris […]

Betaling overnamesom bij overname leasefiets

Rechtbank Midden-Nederland: Als vaststaat dat een werknemer een leasefiets bij het einde van de dienstverband wil overnemen onder verrekening tegen de eindafrekening en de fiets niet inlevert, dient hij een overnamesom te betalen en is betaling van een contractuele boete niet nodig. Een man was van 1januari 2021 tot 29 augustus 2022 werkzaam geweest bij […]

Rittenregistratie moet begin- en eindpunt bevatten

Rechtbank Den Haag: Als een rittenregistratie de adressen van de bestemmingen en vertrekpunten niet vermeldt, is niet voldaan aan de wettelijke eisen. Een man reed in 2017 in een auto van de zaak. Omdat de Belastingdienst een ‘verklaring geen privégebruik auto’ had afgegeven, liet de werkgever de bijtelling achterwege. Naderhand vroeg de inspecteur de man […]

Handreiking laadpaal bij woning werknemer

De voordelen van een laadpaal bij de woning van de werknemer zijn verwerkt in de bijtelling, als de werkgever een auto ter beschikking heeft gesteld. Voor een werknemer met een eigen auto mag de werkgever maximaal € 0,21 per zakelijke kilometer onbelast vergoeden (inclusief laadpaal). Als de werkgever een laadpaal bij de woning van de […]

Winstaandeel van € 12.000 voor 15-jarige was onzakelijk

Rechtbank Gelderland: Het is niet aannemelijk dat een 15-jarige leerplichtige zoon 60 uur per week in de onderneming van zijn ouders werkt. Een winstaandeel of arbeidsbeloning van € 12.000 is dan ook onzakelijk. Een man en zijn echtgenote oefenden gezamenlijk in firmaverband een bloemenhandel uit. In 2016 stond de 15-jarige zoon gedurende enkele maanden als […]

Verduidelijking veilingregeling in omzetbelasting

Hoge Raad: Een veilinghouder is omzetbelasting verschuldigd over de door hem toegevoegde waarde. Die toegevoegde waarde bestaat enerzijds uit de aan de verkoper in rekening gebrachte commissie en anderzijds uit het aan de koper in rekening gebrachte opgeld. Een veilinghouder verkocht via zijn veiling goederen, die voor het grootste deel afkomstig was van particulieren. Bij […]

Rechtsherstel bij minderjarig kind leidt tot lagere aanslag ouders

Rechtbank Zeeland-West-Brabant: Het rechtsherstel in verband met de box 3-heffing over het vermogen van minderjarige kinderen leidt tot een verlaging van de aanslagen van hun ouders voor zover in het box 3-rendement van de ouders ook dat van hun kinderen is inbegrepen. Rechtbank Zeeland-West-Brabant behandelde met drie uitspraken de beroepschriften van twee echtgenoten en hun […]

Ontslag vanwege stalk-achtig WhatsApp-contact met leerlingen

Rechtbank Amsterdam Een rij-instructeur die via WhatsApp toenadering zocht tot vrouwelijke leerlingen kon niet op staande voet worden ontslagen, omdat zijn berichten niet seksueel of intimiderend waren. Wel vormde zijn gedrag een ‘verwijtbaar handelen’ op grond waarvan de arbeidsovereenkomst werd ontbonden.  Een rij-instructeur in loondienst zocht herhaaldelijk toenadering tot vrouwelijke leerlingen via WhatsApp. Vast kwam […]

Tweede Kamer neemt nieuwe Pensioenwet aan

De Tweede Kamer heeft de Wet toekomst pensioenen donderdag 22 december met een ruime meerderheid aangenomen. Eerder die week waren al een groot aantal amendementen en moties aangenomen die voor enkele partijen van belang waren om hun steun te verlenen. De bedoeling van de Wet is dat jongere werknemers, ook die met flexibel werk, sneller […]

Te verrekenen inkomen dient exact beschreven te worden

Rechtbank Den Haag: Tot het te verrekenen netto-inkomen van een dga behoren alleen daadwerkelijk genoten uit en niet de opgepotte inkomsten in de bv als in de huwelijkse voorwaarden is aangesloten bij daadwerkelijk genoten inkomen. Een man en vrouw waren in 2003 gehuwd met uitsluiting van iedere gemeenschap en met een periodiek verrekenbeding. De huwelijkse […]