Box 3-rendement nihil voor in koers gedaalde crypto

Rechtbank Noord-Holland: het belastbare rendement op cryptovaluta die sterk in koers zijn gedaald, dient op nihil te worden gesteld. Het box 3-inkomen van een vrouw over 2018 was vastgesteld op € 5.064. De vrouw stelde dat dit rendement te hoog was en dat zij recht had op rechtsherstel. Zij betwistte dat een deel van haar […]

Correcties achteraf doen afbreuk aan rittenregistratie

Hof Amsterdam: Als een ondernemer verklaart hoe hij bepaalde ritten in zijn achteraf opgestelde rittenregistratie had moeten opnemen, heeft deze registratie weinig bewijskracht. Een ondernemer met accountantskantoor had een auto van de zaak en paste geen bijtelling toe vanwege privégebruik. Hij hield wel een rittenregistratie bij. De Belastingdienst kon deze rittenregistratie echter lastig beoordelen, omdat […]

De aanslag schenkbelasting en mogelijke gevolgen voor box 3

De Belastingdienst attendeert op de (voorlopige) aanslag schenkbelasting en de mogelijke gevolgen voor box 3. Het box 3-inkomen in 2024 kan hoger uitvallen na een aangifte schenkbelasting in 2023, namelijk als de verschuldigde schenkbelasting geen onderdeel heeft kunnen uitmaken van de rendementsgrondslag box 3 per 1 januari 2024. Als de aangifte uiterlijk 5 november 2023 […]

Vier zaken geselecteerd voor massaal bezwaar plus-procedure

De Bond voor Belastingbetalers heeft gemeld dat in overleg met de Belastingdienst vier zaken van belastingbetalers zijn geselecteerd voor de massaal bezwaar plus-procedure box 3. Deze vier proefpersonen zijn representatief voor alle ‘niet-bezwaarmakers’, maar elke zaak steekt net wat anders in elkaar. De vier proefpersonen betreffen: – Iemand met een méér dan 3 keer modaal […]

Avg-inzageverzoeken belastingdienst niet op tijd afgehandeld

Veel avg-inzageverzoeken worden niet binnen de wettelijke termijn afgehandeld, zo schrijft staatssecretaris van rij in een kamerbrief over de stand van zaken inzake avg-inzageverzoeken bij de Belastingdienst. de Belastingdienst streeft naar naleving van de avg en het recht van personen om inzicht te krijgen in hun persoonsgegevens. Een groot deel van de inzageverzoeken wordt echter […]

Box 3-heffing over overige beleggingen nog steeds te hoog

Rechtbank Zeeland-West-Brabant: De heffing volgens de Wet rechtsherstel box 3 met betrekking tot overige beleggingen schendt nog steeds het eigendomsrecht. In haar aangifte IB gaf een gehuwde vrouw € 947.268 aan spaartegoeden, € 486.508 aan effecten en een tweede woning van € 180.000 aan. De vrouw verhuurde haar tweede woning niet. Naar aanleiding van de […]

Van werkgever ontvangen bedrag is loon

Hof Den Bosch: Indien een werknemer een lening zonder kennelijke contractuele rente heeft verstrekt aan de holding van zijn werkgever is een latere betaling van de werkgever aan de werknemer geen rentevergoeding, maar in principe loon. Een werknemer had een belang van 4,9% in een bv gekocht. De verkoopakte vermeldde dat de werknemer een deel […]

Gezagsverhouding vanwege uitgebreide instructies

Hof Den Bosch: Als een overeenkomst tot in detail regelt waaraan een van de partijen zich moet houden is in principe sprake van een gezagsverhouding en dus mogelijk een dienstbetrekking. Een professionele mountainbiker had gedurende jaren achtereen gefietst voor een team. Op 29 november 2012 had de man een wielercontract en een sponsorcontract afgesloten met […]

Bij misbruik van recht btw verschuldigd over verkapt dividend

Rechtbank Noord-Holland: Bij misbruik van recht bij verkoop van een auto door een vennootschap tegen een te lage waarde aan de dga is de vennootschap btw verschuldigd over het in aanmerking genomen verkapte dividend. Een vennootschap kocht op 29 augustus 2014 in Duitsland een auto voor € 48.319. Ook liet de vennootschap schade herstellen aan […]

Ontslagvergoedingsverplichting niet licht te ontgaan

Een ondernemer die een werknemer ontsloeg en zijn bedrijf liquideerde en voortzette in een nieuw bedrijf, moest de ontslagen werknemer toch een ontslagvergoeding betalen vanuit zijn nieuwe bedrijf. In deze zaak heeft de kantonrechter een uitspraak gedaan in een arbeidsrechtelijk geschil waarin de werknemer een vordering heeft ingesteld tegen zijn voormalige werkgever en diens indirecte […]