Nederland mag het recht op aftrek van voorbelasting ontnemen na vervaltermijn

Hof van Justitie van de EU: Het is in Nederland niet toegestaan om via een herzieningsprocedure achteraf voorbelasting af te trekken De Nederlandse wet is volgens het Hof niet in strijd met Europese regelgeving. Een btw-ondernemer kocht tien percelen ongebouwde grond van een vennootschap met de bedoeling deze percelen te ontwikkelen voor recreatiedoeleinden, door stacaravans […]

Veel bv’s gebruikt voor belastingbesparing

Uit een studie van het CPB blijkt dat bv’s voor verschillende doeleinden worden opgericht: sparen, beleggen, pensioenopbouw, beheer van vastgoed of deelnemingen. De verschillende functies van pensioen-, spaar- en vastgoed-bv’s en holdings zijn systematisch in kaart gebracht. Het classificeren van de bv’s is een manier om de diverse functies beter in kaart te brengen. Er […]

FOR vanaf 1 januari 2023 afgeschaft

Staatssecretaris Van Rij heeft aangekondigd dat de FOR op 1 januari 2023 wordt afgeschaft, omdat deze hoofdzakelijk als belastinguitstelpost in plaats van als oudedagsvoorziening wordt benut. Staatssecretaris Van Rij heeft Kamervragen beantwoord over zzp’ers en de opbouw van de fiscale oudedagsreserve (FOR). De Staatssecretaris is ervan op de hoogte dat de FOR zijn doel en […]

Vof moet materieel samenwerkingsverband zijn

Hof: Er is geen sprake van een vof, als materieel geen sprake is van een samenwerkingsverband tussen ondernemers. Een vrouw dreef een onderneming, bestaande uit het fokken van dressuurpaarden in de jaren 2000 tot en met 2005 in de vorm van een eenmanszaak. Vanaf 1 januari 2011 werd de onderneming, formeel gezien, in de vorm […]

Bestuurdersaansprakelijkheid bij turboliquidatie.

Rechtbank Noord-Holland: een bestuurder treft persoonlijk een ernstig verwijt en is dus als bestuurder aansprakelijk, indien hij tot turboliquidatie van een bv met baten is overgegaan zonder de vereffeningsprocedure te volgen. De indirect bestuurder van vijf bv’s werd door zijn voormalige accountant aansprakelijk gehouden voor de openstaande facturen ter zaken van accountancywerkzaamheden voor deze bv’s, […]

Verrekening van corona min-uren met vakantiegeld niet toegestaan.

Rechtbank Overijssel: Een werkgever draagt het risico van niet-verrichte arbeid en kan derhalve de dor werknemer tijdens noodzakelijke bedrijfssluiting vanwege corona opgebouwde min-uren niet zomaar verrekenen met het vakantiegeld. Een vrouw werkte bij een bv, die haar winkels tijdelijk moest sluiten vanwege de coronacrisis. Bij e-mail liet de bv aan de vrouw weten dat de […]

Winst op cryptovaluta door koersstijgingen is onbelast

Rechtbank Gelderland: Handel in cryptovaluta vormt geen bron van inkomen, indien geen sprake is van structureel positieve resultaten die worden veroorzaakt door extra arbeid maar door koersstijgingen. Een man handelde in cryptovaluta. In de periode van 19 augustus 2015 tot en met 3 juli 2018 initieerde hij 124.004 transacties op publieke cryptobeurzen, waarbij hij gebruik […]

Verkoopafhankelijke afscheidsbonus onder deelnemingsvrijstelling

Rechtbank Gelderland: Afscheidsbonussen betaald door de moedermaatschappij aan het personeel van reeds verkochte deelnemingen zijn verkoopkosten van de deelneming en vallen onder de deelnemingsvrijstelling. Een bv hield alle aandelen in drie dochtermaatschappijen en vormde tot aan de verkoop van de aandelen op 9 april 2015 een fiscale eenheid met een van de dochtermaatschappijen. Na de […]

Aanslag erfbelasting buitensporige last bij uitblijven verkrijging

Hof Den Haag: Indien een erfgenaam door verduistering door de executeur niets zal ontvangen uit een nalatenschap en leeft van een bijstandsuitkering vormt een aanslag erfbelasting een individuele buitensporige last. Een vrouw was door haar in 2017  overleden vader benoemd tot enig erfgenaam. De vrouw aanvaardde de  erfenis beneficiair, maar de executeur weigerde informatie te […]

Vennoot VOF blijft na uittreding aansprakelijk

Hoge Raad: Een uitgetreden vennoot blijft altijd aansprakelijk voor schulden van de vof die v66r of tijdens zijn bestuur zijn aangegaan; ten aanzien van bijkomende kosten moet de Ontvanger bewijzen dat sprake is van verwijtbaarheid.  Een man was gedurende het eerste kwartaal van 2016 vennoot in een vof. Op 3 oktober 2016 schreef hij zich […]