Empowermentbeleid geen vervanging voor dossieropbouw

Rechtbank Zeeland-West-Brabant: Een empowermentbeleid ontslaat een werkgever nog niet om een dossier op is om een arbeidsovereenkomst wegens disfunctioneren te kunnen ontbinden. Een vrouw was in dienst van Red Bull en was laatstelijk werkzaam in de functie van Customer Service Specialist. De werkgever en diens klanten prezen de vrouw altijd om haar goede prestaties en […]

Ontslag op staande voet na seksuele intimidatie en vernieling

Rechtbank Zeeland-West-Brabant: Door na aangesproken te zijn op grensoverschrijdend gedrag het kluisje van de geïntimideerde collega te vernielen, is sprake van een dringende reden voor ontslag op staande voet. Een man was in loondienst als autopoetser en na te zijn gevraagd op zijn woorden richting een vrouwelijke collega te letten, maakte de man weer seksueel […]

Gebruikelijk loon vanwege ontvangst managementvergoeding

Rechtbank Noord-Nederland: Als na uittreding toch nog een managementvergoeding wordt betaald aan een management-bv, dan kan de gebruikelijkloonregeling van toepassing blijven. Een bv was partner in een bedrijf. Het gebruikelijk loon was met de Belastingdienst voor de partners vastgesteld op minimaal  127.500 per jaar. De bv trad eind 2018 uit als partner en stopte met […]

Volledig voor vof gebruikt pand is ondernemingsvermogen

Rechtbank Noord-Nederland: Als een vennoot een pand in privé-eigendom uitsluitend gebruikt voor de vof, is dat pand (buitenvennootschappelijk) ondernemingsvermogen. Twee broers waren vennoten in een vof die een fitnesscentrum exploiteerde. De vof gebruikte vijf onroerende zaken voor deze exploitatie. Vier van deze onroerende zaken behoorden tot het vermogen van de vof. De vijfde onroerende zaak […]

Aanspreekpunt van contactpartijen kan ondernemer zijn.

Rechtbank Noord-Holland: degene die het aanspreekpunt is van de afnemers van een onderneming en dga van de bv waarin de onderneming overgaat, kan de ondernemer zijn. een man woonde van 1986 tot 2017 samen met een vrouw wier naam een eenmanszaak in het handelsregister stond ingeschreven. Medio 2016 werd de eenmanszaak uitgeschreven uit het handelsregister […]

Auto met kilometerstand van 510 km kan nieuw zijn

Hof Arnhem-Leeuwarden: Een kilometerstand van 510 km van een geïmporteerde auto maakt deze nog niet gebruikt. Aannemelijk dient te worden gemaakt dat de auto daadwerkelijk in het buitenland op de weg in gebruik is geweest. Een personenauto, een Ferrari F12 6.3 Berlinetta, datum eerste toelating 4 augustus 2016, historische nieuwprijs € 474.917, was in Italië […]

Schade door 65-jarige automonteur geen dringende reden

Rechtbank Den Haag: Een ontslag op staande voet vanwege door een bejaarde werknemer veroorzaakte en niet-gemelde schade aan een klant is te zwaar en dus niet rechtsgeldig als dit voor werknemer ernstige gevolgen heeft. De werkgever had een eenmanszaak met als activiteiten de handel in en reparatie van personenauto’s en lichte bedrijfsauto’s. Bij de werkgever […]

Concurrentiebeding vereist verzwaarde motivering.

Rechtbank midden- Nederland; en concurrentiebeding in een arbeidscontract voor bepaalde tijd is niet rechtsgeldig, tenzij specifiek is beschreven waarom bedrijfsbelangen van werkgever een dergelijk beding rechtvaardigen. Een vrouw was op basis van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd in dienst getreden van de rechtsvoorganger van een bv in de functie van salesmanager. De dienstbetrekking is bij […]

Inwonende broer was toch partner volgens de Successiewet

Hof Arnhem-Leeuwarden: De langer dan S jaar bij een vrouw zonder samenlevingsovereenkomst inwonende en ingeschreven broer is haar partner in de zin van de Successiewet, ook al was hij gedurende die 5 jaar niet haar enige partner. Een vrouw overleed in 2019. De vrouw had als enig erfgenaam haar broer. Vanaf medio 1969 stonden de […]

Verlopen modelovereenkomsten

Verlopen modelovereenkomsten worden binnenkort verwijderd, dat meldt de belastingdienst. Opdrachtgevers kunnen verlenging aanvragen indien ze een overeenkomst willen blijven gebruiken. Op de website van de belastingdienst zijn modelovereenkomsten te vinden voor het werken met een opdrachtnemer buiten loondienst. Veel van de goedgekeurde overeenkomsten verlopen binnenkort. Wanneer een goedkeuring niet langer geldig is, verliezen de betrokken […]