Nieuws

Maaltijdbezorgers Deliveroo in dienstbetrekking

Hoge Raad: Een maaltijdbezorger bij Deliveroo is in dienstbetrekking werkzaam, omdat aan de voorwaard voor een arbeidsovereenkomst is voldaan. Irrelevant is sprake is van een zekere vrijheid om opdrachten te aanvaarden en zich incidenteel te laten vervangen.

Deliveroo had van 2015 tot 2022 in Nederland een digitaal platform waarop consumenten bij onafhankelijke restaurants maaltijden konden bestellen en betalen. Bezorgers haalden de maaltijden op van de restaurants en bezorgden deze bij de consument. De bezorgers waren aanvankelijk werkzaam op basis van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Vanaf juli 2018 werkten de bezorgers alleen op basis van een overeenkomst van opdracht. Deliveroo had vanaf juli 2018 de bezorgers betaald per afgeleverde bezorging. In geschil bij de Hoge Raad is of in afwijking van de afspraken, de overeenkomsten die de bezorgers met Deliveroo hadden, zijn aan te merken als arbeidsovereenkomsten. De Hoge Raad gaat aan de hand van de wettelijke omschrijving van een arbeidsovereenkomst na of bij de bezorgers sprake is van een arbeidsovereenkomst. De Hoge Raad verwijst voor het bestaan van een arbeidsovereenkomst naar de motivering van het arrest van Hof Amsterdam, waarin werd geoordeeld dat de bezorgers arbeid hadden verricht, Deliveroo loon had betaald en de bezorgers onder gezag stonden van Deliveroo. Aan de voorwaarden voor het bestaan van een arbeidsovereenkomst was voldaan. De vrijheid van de bezorgers om al dan niet opdrachten te aanvaarden en de mogelijkheid om zich te laten vervangen sluiten een arbeidsovereenkomst niet uit. De Hoge Raad geeft aan dat er nu geen aanleiding bestaat om nadere regels te geven voor de vraag of er al dan niet een arbeidsovereenkomst bestaat, omdat zowel de Nederlandse wetgever als de Europese wetgever nu aandacht hebben voor dit vraagstuk.

Bron: Hoge Raad. 24 maart 2023. ECLI:NL:HR:2023443

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email