Nieuws

Empowermentbeleid geen vervanging voor dossieropbouw

Rechtbank Zeeland-West-Brabant: Een empowermentbeleid ontslaat een werkgever nog niet om een dossier op is om een arbeidsovereenkomst wegens disfunctioneren te kunnen ontbinden.

Een vrouw was in dienst van Red Bull en was laatstelijk werkzaam in de functie van Customer Service Specialist. De werkgever en diens klanten prezen de vrouw altijd om haar goede prestaties en zij genoot doorgaans ook de hoogste bonussen en jaarlijks altijd een salarisverhoging. Er was geen sprake van disfunctioneren, alhoewel de vrouw wel meerdere keren uitviel door mentale en fysieke klachten (stress) vanwege de werkdruk. Red Bult kent geen dossieropbouw en zegt dat niet te doen vanwege haar opbouwen met waarschuwingen en berispingen, maar aanmoediging). Plots verzocht Red Buit om ontbinding van de arbeidsovereenkomst vanwege maakte daarmee korte metten. Uit de stukken was niet gebleken van disfunctioneren, maar juist van excellent functioneren. Het feit dat de vrouw meerdere keren uitviel vanwege de werkdruk maakte haar nog niet ongeschikt. Het had op de weg van Red Bull gelegen om de vrouw tijdig schriftelijk te informeren over het door haar ingenomen standpunt dat sprake is van disfunctioneren en haar te waarschuwen dat dit tot haar ontslag kon leiden. Dat was niet gebeurd. Een empowermentbeleid doet voorts niet af aan werkgevers verplichting om de vrouw schriftelijk in kennis te stellen van haar standpunt en de verstrekkende gevolgen daarvan. Eerst naar aanleiding van het concept ontbindingsverzoek raakte de vrouw ervan op de hoogte dat Red Buil meende dat sprake was van disfunctioneren. Op tegenverzoek van de vrouw ontbond de kantonrechter de arbeidsovereenkomst op grond van een verstoorde arbeidsverhouding onder toekenning van een transitievergoeding en een billijke vergoeding.

Bron: Rechtbank Amsterdam, 12 augustus 2022, EcLI: NL: RaAMs:2022:4697

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email