Nieuws

Kabinet evalueert lage Vpb-tarief in 2024

In 2024 wordt het lage Vpb-tarief geëvalueerd. Afhankelijk van de uitkomst van die evaluatie of signalen uit de praktijk kijkt het kabinet of er aanleiding is of en zo ja welke aanpassingen dan nog nodig zouden zijn.

De Kamer verzoekt het kabinet te monitoren op welke wijze en schaal gebruik wordt gemaakt van kunstmatige structuren waardoor op oneigenlijke wijze het lage tarief in de Vpb wordt benut. Op basis van de beschikbare data over de Vpb over de jaren 2012 tot en met 2021 is een duidelijke trend zichtbaar, waarbij elk jaar meer zelfstandige aangiften Vpb worden gedaan en het gebruik van de fiscale eenheid Vpb afneemt. Die toename in zelfstandige Vpb-aangiften komt niet alleen door het oprichten van nieuwe bedrijven, maar ook door bestaande bedrijven die hun activiteiten steeds meer spreiden over meerdere lichamen en de toename in het aantal ontvoegingen bij structureel winstgevende fiscale eenheden in 2020 en 2021. Er is ook een dalende trend in voegingen in de fiscale eenheid. Het is echter niet met zekerheid aan te geven of het lage Vpb-tarief de oorzaak is van deze trend. Door de wijzigingen in het Belastingplan 2023 wordt het fiscaal minder aantrekkelijk voor bedrijven om op kunstmatige wijze (ondernemings) activiteiten te verdelen over meerdere (Vpb-plichtige) lichamen. Ook wordt het minder aantrekkelijk om een fiscale eenheid voor de Vpb te verbreken uitsluitend om gebruik te kunnen maken van het lage Vpb-tarief. In 2024 wordt het lage Vpb-tarief geëvalueerd. Afhankelijk van de uitkomst van die evaluatie of signalen uit de praktijk kijkt het kabinet of er aanleiding is of en zo ja welke aanpassingen dan nog nodig zouden zijn.

Bron Tweede Kamer, 27 september 2022, 36202 nr 7

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email