Nieuws

Gebrek aan openheid van zaken over misdrijf leidde tot ontslag

Rechtbank Noord-Holland heeft een arbeidsovereenkomst van een werknemer ontbonden wegens een ernstig verstoorde arbeidsverhouding. De werknemer had onvoldoende openheid van zaken gegeven over zijn rol in een misdrijf in een vorig dienstverband.

De procedure had betrekking op een werknemer die in juni 2018 in dienst was gekomen tegen een salaris van € 2.430 bruto per maand plus 8% vakantiebijslag. In januari 2021 had het Openbaar Ministerie bij de werkgever op het loon van een werknemer conservatoir derdenbeslag gelegd tot een bedrag van € 375.000 vanwege verduistering in dienstbetrekking van bankbiljetten. De werkgever had de werknemer bevraagd naar de achtergronden van de reden van het derdenbeslag. De werknemer en zijn advocaat hadden de werkgever voorgehouden dat het een strafrechtelijke procedure betrof waartegen zij verweer voerden. Uiteindelijk werd de werknemer in mei 2022 veroordeeld tot 3 jaar gevangenisstraf.  De werkgever verzocht de kantonrechter om de arbeidsovereenkomst te ontbinden. De kantonrechter ging daarin mee en was van oordeel dat sprake was van een verstoorde arbeidsverhouding. De inhoud van het gesprek kort na het loonbeslag week zodanig af van de inhoud van het vonnis in de strafzaak dat daarmee een onherstelbare vertrouwensbreuk was ontstaan. Van een ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer was volgens de kantonrechter toch geen sprake. De werknemer had tegenover de werkgever geen misdrijf gepleegd zoals tegenover de vorige werkgever. Hierdoor was de werkgever toch een transitievergoeding verschuldigd van € 3.776 bruto. De werkgever was echter geen billijke vergoeding verschuldigd. Er was sprake van een verstoorde arbeidsverhouding. Die zijn oorzaak vond in de handelwijze van de werknemer en waarbij de verstoring niet (doelbewust) is veroorzaakt door de werkgever.  

Bron: Rechtbank Noord-Holland, 9 augustus 2022, ECLI:NL: RBNHO:2022’7056

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email