Nieuws

Vast gebruikelijk loon niet tijdsgelang te bepalen

Hof Amsterdam: Het vaste minimumbedrag van het gebruikelijk loon is een absoluut bedrag, dat dus niet aangepast wordt als de dga maar voor een deel van het jaar voor zijn bv werkt.

Een man dreef tot halverwege 2012 via een eenmanszaak een bouwkundig adviesbureau. Op 9 december 2013 richtte de man een bv op, waarvan hij de enig aandeelhouder en directeur was. De bv had geen andere werknemers. Zij sloot met derden een contract voor het uitvoeren van werkzaamheden als ‘construction manager’. Dat contract had een duur van vijf maanden. De overeengekomen arbeidsvergoeding bedroeg € 410 per werkdag met een maximum van € 45.100. Daarnaast kwamen de partijen verschillende kostenvergoedingen overeen. Voor de fiscus was dat reden om bij de dga een gebruikelijk loon van het toenmalige vaste bedrag van € 44.000 in aanmerking te nemen. De dga ging in bezwaar en beroep, maar met een beperkt succes. Rechtbank Noord-Holland oordeelde namelijk dat de inspecteur het gebruikelijk loon over 2015 correct had vastgesteld. Vervolgens ging de dga in hoger beroep. Ook Hof Amsterdam stelt voorop dat men het vaste bedrag van het gebruikelijk loon niet tijdsgelang moet toepassen. Het staat vast dat de man een aanmerkelijk belang had in de bv. Bovendien had hij in 2015 werkzaamheden verricht voor die bv. Daarmee is in beginsel de gebruikelijkloonregeling van toepassing. Daar komt nog bij dat de bv voor de desbetreffende werkzaamheden in totaal € 88.043 had ontvangen. Het hof ziet al met al geen reden om het  gebruikelijk loon van de dga op een lager bedrag te stellen.

Bron: Hof Amsterdam, 28 juli 2022, EcLI:NL:GHAMs2022:2788

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email