Nieuws

Geen ontbinding arbeidscontract ondanks privérelatie docent-student

Rechtbank Overijssel: Een privérelatie tussen docent en student is geen reden voor een ontbinding als docent ervan uit mocht gaan dat relatie voor onderwijsinstelling geen probleem was.

Een vrouw was in loondienst werkzaam als docent bij een onderwijsinstelling. Zij had een affectieve relatie met haar partner, met wie zij ook samenwoont. Deze partner schreef zich in op de onderwijsinstelling en volgde daar de opleiding, waaraan de vrouw lesgaf. Het bestuur van de onderwijsinstelling raakte met de vrouw in gesprek over de (on)wenselijkheid van de privérelatie binnen de onderwijsinstelling. De onderwijsinstelling liet de vrouw schriftelijk weten dat de relatie strijdig was met interne normen en interne gedragsregels. De vrouw werd de keuze geboden om de relatie met de betreffende student te verbreken: hetzij de partner kiest voor een andere school hetzij de vrouw kiest voor beëindiging van het dienstverband. Als de vrouw de relatie niet verbrak of de partner zijn studie niet voorzette op een andere school zou de onderwijsinstelling de beëindiging van het dienstverband in gang zetten via een vaststellingsovereenkomst. Daarop meldde de vrouw zich ziek. De onderwijsinstelling verzocht om ontbinding van de arbeidsovereenkomst wegens een duurzaam verstoorde arbeidsverhouding. De vrouw eiste een billijke vergoeding, omdat de onderwijsinstelling de verstoring aan zichzelf te wijten had. De rechter wijst het ontbindingsverzoek af, omdat de leidinggevende van begin af aan op de hoogte was van de reeds bestaande privérelatie en in die wetenschap de vrouw een vast contract had aangeboden. De vrouw mocht erop vertrouwen dat de relatie geen probleem zou opleveren voor de onderwijsinstelling. Problemen op de werkvloer waren niet gebleken en ook niet te verwachten in de toekomst.

Bron: Rechtbank Overijssel. 7 september 2022. EcLI:NL:RB0vE2022 2681

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email