Nieuws

Verkoopafhankelijke afscheidsbonus onder deelnemingsvrijstelling

Rechtbank Gelderland: Afscheidsbonussen betaald door de moedermaatschappij aan het personeel van reeds verkochte deelnemingen zijn verkoopkosten van de deelneming en vallen onder de deelnemingsvrijstelling.

Een bv hield alle aandelen in drie dochtermaatschappijen en vormde tot aan de verkoop van de aandelen op 9 april 2015 een fiscale eenheid met een van de dochtermaatschappijen. Na de verkoop werden ten laste van de bv afscheidsbonussen uitgekeerd aan het personeel van de verkochte dochtermaatschappijen om het personeel te laten meedelen in de verkoopopbrengst. De hoogte van de afscheidsbonus was afhankelijk van de diensttijd, het salaris en het functioneren van de individuele  werknemer. De bv bracht de afscheidsbonussen in de aangifte Vpb in aftrek op de belastbare winst. De inspecteur merkte deze kosten aan als verkoopkosten van de deelneming en corrigeerde de aftrek. In geschil is of het bedrag dat als afscheidsbonus aan de werknemers van de dochtermaatschappijen was uitbetaald door de bv ten laste van de belastbare winst kon worden gebracht. De rechtbank oordeelt dat niet aannemelijk was dat voorafgaand aan de verkoop een stellig voornemen richting werknemers was geuit om hen te laten meedelen in de verkoopwinst. Daardoor was het niet mogelijk om een voorziening te vormen. Bovendien was een voorziening niet zonder medeweten van de koper te vormen. Het ging immers om toekomstige uitgaven van een bv, waarvan de koper inmiddels de enige aandeelhouder was. De afscheidsbonussen vormden verkoopkosten van de deelneming, omdat de uitkering van de bonussen niet had plaatsgevonden als de verkoop achterwege was gebleven. Daarmee bestaat een rechtstreeks oorzakelijk verband tussen de verkoop van de deelnemingen en de kosten van de bonussen en is sprake van verkoopkosten die onder de deelnemingsvrijstelling vallen.

Bron: Rechtbank Gelderland. 13 mei 2022. Ecu:NL:RBGEL:2022:2387

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email