Nieuws

Aanslag erfbelasting buitensporige last bij uitblijven verkrijging

Hof Den Haag: Indien een erfgenaam door verduistering door de executeur niets zal ontvangen uit een nalatenschap en leeft van een bijstandsuitkering vormt een aanslag erfbelasting een individuele buitensporige last.

Een vrouw was door haar in 2017  overleden vader benoemd tot enig erfgenaam. De vrouw aanvaardde de  erfenis beneficiair, maar de executeur weigerde informatie te verstrekken om de boedelbeschrijving op te maken. De executeur werd op vordering van de vrouw failliet verklaard. Als concurrent schuldeiser kreeg de vrouw niets van haar vordering uitbetaald. De executeur werd wegens verduistering strafrechtelijk vervolgd, omdat hij de nalatenschap had vergokt. De executeur had geen aangifte erfbelasting ingediend en daarom werd de vrouw daartoe uitgenodigd. De vrouw gaf aan geen aangifte te kunnen doen bij gebrek aan informatie over de nalatenschap. De inspecteur legde ambtshalve een aanslag erfbelasting op naar een bedrag van € 40.144 aan erfbelasting. De vrouw maakte bezwaar, omdat zij niets uit de nalatenschap van erflater had ontvangen. Zij was afhankelijk van een bijstandsuitkering en had geen vermogen. In geschil was of de aanslag in strijd met het recht op eigendom ex artikel 1 EP van het EVRM was opgelegd. Het Hof was het met de vrouw eens. Via belastingheffing mag inbreuk gemaakt worden op het ongestoord genot van eigendom in de zin van art. 1 EP. Er is geen evenwicht tussen gebruikte middelen en nagestreefd doel als sprake is van een individuele en buitensporige last voor de belastingplichtige. De vrouw was afhankelijk van een bijstandsuitkering, had geen vermogen en zou niets uit de erfenis ontvangen. De aanslag erfbelasting was voor de vrouw daarom een individuele en buitensporige last. Het hof verminderde de aanslag erfbelasting naar een verkrijging van nihil.

Bron: Hof Den Haag 25 mei 2022, ECLI:NL:GHDHA:2022:906

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email