Nieuws

Verrekening van corona min-uren met vakantiegeld niet toegestaan.

Rechtbank Overijssel: Een werkgever draagt het risico van niet-verrichte arbeid en kan derhalve de dor werknemer tijdens noodzakelijke bedrijfssluiting vanwege corona opgebouwde min-uren niet zomaar verrekenen met het vakantiegeld.

Een vrouw werkte bij een bv, die haar winkels tijdelijk moest sluiten vanwege de coronacrisis. Bij e-mail liet de bv aan de vrouw weten dat de aldus ontstane min-uren voor de helft voor rekening van de werknemer kwamen. De vrouw zegde daarom haar dienstverband op. De bv verrekende de door de vrouw opgebouwde min-uren die waren ontstaan als gevolg van corona met het vakantiegeld. De vrouw ontving daarnaast geen eindafrekening. De vrouw stelde dat het niet toegestaan was om opgebouwde min-uren die waren ontstaan ten tijde van een (noodzakelijke) bedrijfssluiting vanwege corona te verrekenen met het vakantiegeld. Volgens de bv mocht dat wel, omdat zij daar afspraken over had gemaakt met het personeel. In geschil is of de bv als werkgever de min-uren mocht verrekenen met het vakantiegeld. De kantonrechter overweegt dat op grond van het BW als de bv als werkgever verplicht is het loon te voldoen indien de werknemer de overeengekomen arbeid geheel of gedeeltelijk niet heeft verricht, tenzij dat geheel of gedeeltelijk niet verrichten van de arbeid in redelijkheid voor rekening van de werknemer dient te komen. Dat de bv de winkels moest sluiten en haar werknemers niet konden werken, is een omstandigheid die in de risicosfeer ligt van de werkgever. De vrouw behoudt dan als werknemer in beginsel haar recht op loon. Uit niet blijkt dat de vrouw akkoord was gegaan met het voorstel van de bv om de min-uren te verrekenen met het vakantiegeld. De verrekening had niet plaats mogen vinden.

Bron: Rechtbank Overijssel, 24 mei 2022, ECLI:NL:RBOVE:2022:1646

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email