Nieuws

Aanspreekpunt van contactpartijen kan ondernemer zijn.

Rechtbank Noord-Holland: degene die het aanspreekpunt is van de afnemers van een onderneming en dga van de bv waarin de onderneming overgaat, kan de ondernemer zijn.

een man woonde van 1986 tot 2017 samen met een vrouw wier naam een eenmanszaak in het handelsregister stond ingeschreven. Medio 2016 werd de eenmanszaak uitgeschreven uit het handelsregister als gevolg van opheffing van de onderneming en medio 2017 werd een bv met soortgelijke activiteiten ingeschreven. De man was de dga van de bv. De man werd uitgenodigd aangiften inkomstenbelasting in te dienen over 2014 tot en met 2017, hetgeen niet gebeurde. Uit boekenonderzoek bij de vrouw en de man bleek dat een zakelijke bankrekening van de eenmanszaak op naam van de dochter van de man stond. Ook bleek dat de man voor de afnemers van de eenmanszaak het aanspreekpunt was. De inspecteur corrigeerde het inkomen van de man met de winst van de eenmanszaak. in geschil is of de winst terecht aan de man was toegerekend. De inspecteur stelde dat: de man het aanspreekpunt was voor afnemers en de inspecteur, dat facturen op naam stonden van de man en dat de man kon beschikken over de gelden van de eenmanszaak via de bankrekening van zijn dochter. De rechtbank nam de door inspecteur aangevoerde feiten, de verklaringen van de ex-partner en de afnemers en facturen in aanmerking en vond het aannemelijk dat de onderneming in de betreffende periode door man werd gedreven. Hij had niets ingebracht waaruit bleek dat de onderneming niet door hem werd gedreven.

Bron: Rechtbank Noord-Nederland, 28 juli 2022. EcLI:NLRBNNE2022.2781 en 2782

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email