Nieuws

Betaling overnamesom bij overname leasefiets

Rechtbank Midden-Nederland: Als vaststaat dat een werknemer een leasefiets bij het einde van de dienstverband wil overnemen onder verrekening tegen de eindafrekening en de fiets niet inlevert, dient hij een overnamesom te betalen en is betaling van een contractuele boete niet nodig.

Een man was van 1januari 2021 tot 29 augustus 2022 werkzaam geweest bij een werkgever. Tussen partijen bestond een leaseovereenkomst voor een fiets. Op 16 augustus 2022 had de man aangegeven zijn arbeidsovereenkomst te willen opzeggen. In een gesprek met de werkgever werd overeengekomen dat het dienstverband per 31 augustus zou eindigen. Er ontstonden enige arbeidsrechtelijke verwikkelingen waaronder over de fiets. De werkgever verzocht bij de kantonrechter om veroordeling van de man in betaling van de overnamesom van de leasefiets van € 2.307,88 te vermeerderen met een contractuele boete dan wel teruggave van de leasefiets binnen zeven dagen na dagtekening van deze beschikking onder verbeurte van een dwangsom. Vaststond dat partijen een leaseovereenkomst betreffende een elektrische fiets waren aangegaan. De man had die fiets niet ingeleverd, omdat hij de fiets graag wilde overnemen. Ook stond vast dat het overnamebedrag voor de fiets € 2.307,88 bedroeg. Dat bedrag was de man dan ook verschuldigd aan de werkgever. De kantonrechter wijst de door de werkgever gevorderde contractuele boete af, omdat de man sinds duidelijk was dat hij uit dienst zou treden al had aangegeven dat hij de fiets wilde overnemen en hij zich in dat kader beriep op verrekening met de eindafrekening van het dienstverband. De kantonrechter veroordeelt de man om binnen 14 dagen na dagtekening van deze beschikking de overnamesom voor de leasefiets aan de werkgever te betalen van € 2.307,88.

Bron: Rechtbank Midden-Nederland, 19 december 2022. EcLI:NL:RBMNE:2022:5560

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email