Nieuws

Bij misbruik van recht btw verschuldigd over verkapt dividend

Rechtbank Noord-Holland: Bij misbruik van recht bij verkoop van een auto door een vennootschap tegen een te lage waarde aan de dga is de vennootschap btw verschuldigd over het in aanmerking genomen verkapte dividend.

Een vennootschap kocht op 29 augustus 2014 in Duitsland een auto voor € 48.319. Ook liet de vennootschap schade herstellen aan de auto voor € 22.903. Op 6januari 2015 verkocht de vennootschap de auto aan haar dga voor € 15.000. Dit bedrag was de rest-bpm van € 14.053. Ten aanzien van deze verkoop was €60.000 verkapt dividend in aanmerking genomen. De inspecteur was namelijk van oordeel dat btw was verschuldigd over het verkapte dividend en legde een naheffingsaanslag omzetbelasting op. Bij rechtbank Noord-Holland is in geschil of btw verschuldigd is over het verkapte dividend. De rechtbank is van oordeeldat voor de btw alleen moet worden uitgegaan van het factuurbedrag. Ook al is dat bedrag gezien de waarde van de auto ongebruikelijk laag. De rechtbank is het wel met de inspecteur eens dat sprake is van misbruik van recht. De vennootschap had de auto slechts zeer kort zakelijk gebruikt en daarna verkocht aan dga. De auto was voor een kunstmatig lage prijs overgedragen aan de dga met geen ander doel dan een belastingvoordeel te verkrijgen. Daarbij speelt mee dat de vennootschap in het verleden telkens kostbare auto’s kocht en die voor €15.000 aan de dga verkocht. De rechtbank rekent de verkapte dividenduitkering tot hetgeen de dga heeft opgeofferd om de auto te krijgen.

Bron: Rechtbank Noord-Holland, 12 juli 2023, ECLI:NL:RBNHO:2023:8689

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email