Nieuws

Box 3-plannen ontvouwd

Er staan significante veranderingen op stapel voor box 3. Staatsecretaris Van Rij heeft daartoe plannen ontvouwd die niet eerder zullen ingaan dan in 2027.

De veranderingen pakken voor de diverse beleggingscategorieën als volg uit.

Beleggers op de aandelenmarkt: Tot op heden wordt uitgegaan van een fictief rendement dat de 6% overschrijdt. In de nieuwe regeling zal de belasting worden berekend op basis van de daadwerkelijke jaarlijkse winst. Ook de koerswinst die nog niet is gerealiseerd, wordt in de heffing betrokken. Er is sprake van een vermogensaanwasbelasting. Dit kan leiden tot hogere belastingverplichtingen en eventueel de noodzaak om aandelen te verkopen om aan deze verplichtingen te voldoen. Vastgoedinvesteerders: De belasting voor deze groep zal eveneens worden berekend op basis van het werkelijke rendement. Er is geen noodzaak om bezittingen te liquideren om belasting te betalen. De belasting is pas verschuldigd als de winst is gerealiseerd. We spreken over een vermogenswinstbelasting.

Start-up investeerders: Mensen die investeren in jonge bedrijven zullen eveneens belasting gaan betalen op basis van werkelijke waardestijging of -daling van hun aandelen, inclusief directe winstuitkeringen.

Familie-investeringen: Belastingplichtigen die geld lenen aan familieleden zullen ook te maken krijgen met belasting gebaseerd op de daadwerkelijke rente die zij ontvangen, in plaats van een fictief rendement. Dat pakt vaak voordeliger uit dan de huidige regeling die uitgaat van een hoog fictief rendement.

Spaarders: Voor deze groep verandert er financieel gezien betrekkelijk weinig; De belasting wordt geheven over het daadwerkelijk genoten rendement.

Schulden: De rente betaald op schulden zal aftrekbaar zijn. Daarbij wordt uitgegaan van de daadwerkelijk betaalde rente.

Verliezen: Mocht in een jaar het inkomen in box 3 negatief zijn (door bijvoorbeeld verliezen op de effectenportefeuille), dan zijn die verliezen verrekenbaar met toekomstige winsten in box 3. Tot 20 oktober 2023 staat hiervoor een internetconsultatie open.

Bron: Ministerie van Financiën. 8 september 2023. nr. 2023-0000202460

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email