Nieuws

Ontslag vanwege doorsturen zakelijke mails naar privé

Rechtbank Noord-Holland: Het doorsturen van (zakelijke) e-mails uit de zakelijke mailbox door werknemer naar zijn privémailbox is geen dringende reden tot ontslag op staande voet.

Een man was in dienst als lCT-specialist bij een bamboemeubelzaak en kreeg te horen dat zijn functie werd opgeheven. De man en zijn werkgever sloten een vaststellingsovereenkomst om met wederzijds goedvinden uit elkaar te gaan. In de VSO was onder meer opgenomen, dat de overeenkomst zou vervallen als werknemer gedrag zou vertonen dat een dringende reden tot ontslag zou opleveren. Kort daarop stelde de werkgever vast dat de man zeker 300 mails uit zijn zakelijke mailbox had doorgestuurd naar zijn privémailbox. Dit betrof zakelijke mails, maar vooral mails die te maken hadden met de beëindiging van zijn functie en dienstverband. Daarmee beoogde de man zijn arbeidsrechtelijke bewijspositie te verstevigen. De werkgever was ‘not amused’. Na het uitblijven van een bevredigende verklaring voor het mailgedrag ontsloeg werkgever de man op staande voet en verklaarde werkgever dat daarmee de VSO was vervallen. De kantonrechter oordeelde dat het doorsturen van vertrouwelijke zakelijke e-mails naar zijn privémailbox ernstige gedragingen zijn, maar dat ontslag op staande voet niet proportioneel was gezien het feit dat de arbeidsovereenkomst binnenkort zou aflopen en de man niet erop uit was om concurrentiegevoelige informatie buit te maken. Er was geen dringende reden zodat het ontslag op staande voet niet rechtsgeldig was.

Bron: Rechtbank Noord-Holland, 26 april 2023, ECLI:NL:RBNH0:2023:4017

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email