Nieuws

Gebruikelijk loon vanwege ontvangst managementvergoeding

Rechtbank Noord-Nederland: Als na uittreding toch nog een managementvergoeding wordt betaald aan een management-bv, dan kan de gebruikelijkloonregeling van toepassing blijven.

Een bv was partner in een bedrijf. Het gebruikelijk loon was met de Belastingdienst voor de partners vastgesteld op minimaal  127.500 per jaar. De bv trad eind 2018 uit als partner en stopte met toepassing van de gebruikelijkloonregeling per begin 2018. De bv was vanaf dat moment namelijk geen partner meer en liet evenmin de dga nog werkzaamheden verrichten. De bv ontving begin 2019 nog wel een bedrag van het bedrijf, maar dat hoorde bij de beëindiging van het partnerschap, aldus de bv. De inspecteur stelde dat de omstandigheid dat wegens ziekte of vrijstelling geen arbeid meer wordt verricht, niet automatisch betekent dat de gebruikelijkloonregeling achterwege blijft. Volgens de Belastingdienst was de dga van de bv in januari 2019 nog in fictieve dienstbetrekking bij de bv. Bovendien bleef de participatie van de bv in het bedrijf in stand tot en met 31 januari 2019. Het bedrijf betaalde de managementvergoeding en het winstaandeel door aan de bv. De rechtbank is het eens met de inspecteur De managementovereenkomst was pas geëindigd op 31 januari 2019. Het bedrijf bevestigde in een e-mail dat de bv in de maand januari 2019 nog recht had op een managementvergoeding en een winstaandeel. Er was dan geen aanleiding om aan te nemen dat het financieel reglement inclusief de vaststelling van het gebruikelijk loon niet meer gold in januari. Het is eerder aannemelijk dat de bv partner bleef tot en met 31 januari 2019. De enkele stelling van de bv, dat feitelijk geen werkzaamheden zijn verricht vanwege ziekte, is onvoldoende om geen gebruikelijk loon in aanmerking te nemen. De bv moest in 2019 een gebruikelijk loon in aanmerking nemen van € 127.500 / 12.

Bron Rechtbank Zeeland-West-Brabant. 25 juli 2022. Ecu.NLRBzwB:2022:4127

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email