Nieuws

Volledig voor vof gebruikt pand is ondernemingsvermogen

Rechtbank Noord-Nederland: Als een vennoot een pand in privé-eigendom uitsluitend gebruikt voor de vof, is dat pand (buitenvennootschappelijk) ondernemingsvermogen.

Twee broers waren vennoten in een vof die een fitnesscentrum exploiteerde. De vof gebruikte vijf onroerende zaken voor deze exploitatie. Vier van deze onroerende zaken behoorden tot het vermogen van de vof. De vijfde onroerende zaak was eigendom van een van de broers. In 2016 werden de bedrijfsinventaris, goodwill en voorraad van de vof verkocht. Daarnaast verhuurden de broers de vijf onroerende zaken aan de koper, een bv, voor een periode van tien jaar. In 2016 staakte de vof haar ondernemingsactiviteiten. De broer die eigenaar was van de vijfde onroerende zaak gaf in zijn aangifte inkomstenbelasting een negatief resultaat uit terbeschikkingstelling aan. De inspecteur corrigeerde het resultaat uit terbeschikkingstelling, omdat het pand geen tbs-vermogen, maar Buitenvennootschappelijk ondernemingsvermogen vormde. In geschil is onder meer of sprake is van tbs-vermogen. Rechtbank Noord-Holland is het eens met de inspecteur. Indien een IB-ondernemer samen met anderen een onderneming uitoefent en waarbij hij een eigen pand uitsluitend gebruikt voor deze onderneming, dan is dat pand verplicht ondernemingsvermogen. De Belastingdienst heeft de onroerende zaak daarom terecht bestempeld als buitenvennootschappelijk ondernemingsvermogen.

Bron. Rechtbank Noord-Nederland. 28 juli 2022. EcLI:NL RBNHO2022:6562

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email