Nieuws

Geen 30%-regeling na studie in Antwerpen

Rechtbank Den Haag: Om onder de 30%-regeling te vallen, moet een werknemer gedurende een bepaalde periode vóór zijn tewerkstelling in Nederland ver genoeg van Nederland wonen.

Een man met de Indiase nationaliteit had van 24 september 2019 tot en met 31 oktober 2020 een verblijfsvergunning in België. In die periode volgde hij in België een masteropleiding. Na zijn afstuderen verkreeg de man een tijdelijke verblijfsvergunning in Nederland. Op 4 november 2020 stond hij ingeschreven op een Nederlands adres. Van 4 december 2020 tot en met 28 februari 2021 verrichtte hij werkzaamheden voor een uitzendbureau. Op 8 maart 2021 sloot de man een arbeidsovereenkomst met een Nederlandse werkgever. Daar trad hij per 15 maart 2021 in dienst. De man verzocht om toepassing van de 30%-regeling, maar de Belastingdienst wees dit af. Rechtbank Den Haag was het daarmee eens. De man kwalificeerde niet als een ingekomen werknemer, omdat hij niet vanuit het buitenland was aangeworven. Daarnaast was hij niet in meer dan twee derde van de periode van 24 maanden voorafgaand aan de aanvang van zijn tewerkstelling in Nederland in het buitenland woonachtig geweest. De man woonde bij indiensttreding al in Nederland. Hij had al uitzendactiviteiten verricht en zocht naar een vaste baan in Nederland Bovendien was in die periode de woonplaats van de man niet meer dan 150 kilometer van de grens van Nederland verwijderd. Tijdens zijn studie in België verbleef hij namelijk in Antwerpen.

Bron: Rechtbank Den Haag. 23 januari 2024, ECLI:NL:RBDHA:2024.714

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email