Nieuws

Ook ontslag van statutair bestuurder is aan regels gebonden

Rechtbank Limburg: Werkgever is een werknemer die tevens statutair bestuurder is een billijke vergoeding verschuldigd bij ontslag in strijd met  goed werkgeverschap.

Een man was in loondienst bij een bv in de functie van Chief Operational Officer op basis van een overeenkomst voor onbepaalde tijd. Bij aandeelhoudersbesluit was de man benoemd tot statutair bestuurder. De bv had aan de man schriftelijk te kennen gegeven voornemens te zijn om hem op de aankomende aandeelhoudersvergadering te ontslaan. De redenen voor het voorgenomen ontslag waren kort gezegd dat de bv het vertrouwen had verloren dat de man de juiste persoon was om als bestuurder te fungeren in de toekomst. De man bleek niet een bestuurder te zijn met visie en ownership, die proactief oplossingen kan aandragen. Bij aandeelhoudersbesluit ontsloeg de bv de man met onmiddellijke ingang als statutair bestuurder en zegde zij het dienstverband op. De man vocht het ontslag aan, omdat hij als een donderslag bij heldere hemel werd ontslagen wegens vertrouwensbreuk zonder concrete aanleiding. De rechtbank overweegt dat aan de bv kan worden toegegeven dat ingeval van een statutair bestuurder aan de eisen van goed werkgeverschap iets minder zwaar getild wordt dan bij een gewone werknemer. In onderhavig geval ontbrak echter ook maar enig verbetertraject voor de man. In plaats daarvan heeft de bv de man zonder aankondiging haar voornemen om hem te ontslaan kenbaar gemaakt. Dat is de bv zwaar aan te rekenen. De conclusie dient dan ook te luiden dat de bv zonder redelijke grond is overgegaan tot opzegging van de arbeidsovereenkomst met de man en dat zij daarmee ernstig verwijtbaar jegens hem heeft gehandeld. Daardoor was de bv een billijke vergoeding verschuldigd.

Bron: Rechtbank Limburg. 15 juni 2022. ECLI:NL:RBL!M:20226539

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email