Nieuws

Handreiking laadpaal bij woning werknemer

De voordelen van een laadpaal bij de woning van de werknemer zijn verwerkt in de bijtelling, als de werkgever een auto ter beschikking heeft gesteld. Voor een werknemer met een eigen auto mag de werkgever maximaal € 0,21 per zakelijke kilometer onbelast vergoeden (inclusief laadpaal).

Als de werkgever een laadpaal bij de woning van de werknemer laat plaatsen, is het afhankelijk van de situatie hoe hij deze kosten moet verwerken in de aangifte loonheffingen. Er kan sprake zijn van drie situaties:

– De werkgever heeft een auto ter beschikking gesteld aan de werknemer. Daarmee rijdt de werknemer op kalenderjaarbasis meer dan 500 kilometer privé;

– De werknemer rijdt met de auto aantoonbaar niet meer dan 500 kilometer privé;

– De werknemer rijdt met de eigen auto Voor werknemers die meer dan 500 km privé rijden zijn de kosten van de laadpaal onderdeel van de gebruikskosten van de auto. Als de werknemer aantoonbaar niet meer dan 500 privékilometers per kalenderjaar rijdt, is geen sprake van bijtelling. Ook dan zijn de kosten van de laadpaal geen loon voor de werknemer, maar kosten voor zakelijk gebruik. De vergoeding voor elektriciteitskosten is geen loon als de werkgever en werknemer hebben afgesproken dat de werknemer het daadwerkelijke verbruik tegen integrale kostprijs doorlevert aan de werkgever. De werkgever mag geen onbelaste vaste vergoeding geven voor intermediaire kosten op basis van een gemiddelde elektriciteitsprijs. De werkgever kan een vaste onbelaste vergoeding per kWh geven als hij aannemelijk kan maken dat deze vergoeding gelijk is aan de integrale kostprijs die de werknemer is verschuldigd aan zijn energiemaatschappij. Als de werkgever de laadpaal vergoedt aan een werknemer met een eigen auto kan hij niet meer onbelast vergoeden dan € 0,21 per zakelijke kilometer.

Bron: Forum Fiscaal Dienstverleners, S Januari 2023

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email