Nieuws

Niet al hetgeen een werknemer ontvangt is loon

Rechtbank Gelderland: Loon is al hetgeen uit een dienstbetrekking wordt genoten, maar om na te heffen, moet de inspecteur het causale verband tussen de betaling door de werkgever en de dienstbetrekking van de werknemer kunnen aantonen.

Een werkgever gaf aan drie werknemers ieder € 100.000 en aan één werknemer € 60.000. De werknemers en de werkgever zagen die bedragen als schenkingen van de werkgever aan de werknemers. Hiervan werden ook notariële schenkingsakten gemaakt. De inspecteur meende dat sprake was van loon en legde aan de werkgever naheffingsaanslagen loonheffingen op. Bij Rechtbank Gelderland was in geschil of sprake is van loon of van schenkingen. De directeur motiveerde zijn standpunt dat de betalingen schenkingen waren met het feit dat de schenkingen waren gedaan vanwege de privérelatie tussen de directeur en de werknemers. Vier werknemers verkeerden in 2014 in financieel zwaar weer. Daarom wilde de directeur die vier werknemers extra ondersteunen. Ook wees de directeur op het feit dat de vier werknemers tot een groep van negen werknemers behoorden en dat de andere vijf werknemers geen schenkingen hadden gekregen. De directeur had overigens aan in totaal 21 mensen schenkingen gedaan, die net als de vier werknemers allen tot zijn familie- of kennissenkring behoorden. De Rechtbank vond de verklaring van de directeur geloofwaardig. De inspecteur had daarentegen niet aannemelijk gemaakt dat de betalingen aan de vier werknemers zozeer hun grond in de dienstbetrekking vonden, dat zij als daaruit genoten moesten worden beschouwd. Ook viel niet in te zien waarom alleen de directeur als enige van de drie aandeelhouders van 1: de werkgever uiteindelijk die betaling via verrekening in rekening-courant droeg. De Rechtbank vernietigde de naheffingsaanslagen loonheffingen.

Bron: Rechtbank Gelderland, 28 maart 2024, ECLI:NL:RBGEL:2024.1786

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email