Nieuws

Privé-agenda’s met zakelijke afspraken bewaren

Hoge Raad: Als een ondernemer zakelijke afspraken noteert in zijn privé-agenda, is zo’n agenda een onderdeel van zijn administratie die onder de wettelijke bewaarplicht valt.

Een man dreef een belastingadvieskantoor in de vorm van een eenmanszaak. Tijdens een bij hem ingesteld boekenonderzoek verklaarde hij zakelijke aangelegenheden in zijn privé-agenda te hebben genoteerd. De inspecteur verzocht de ondernemer daarom zijn privé-agenda’s over 2012 tot en met 2015 te overleggen. De man voldeed niet hieraan en verklaarde wegens overmacht niet meer te beschikken over deze privé-agenda’s. Vervolgens gaf de inspecteur volgens Hof Den Bosch terecht een informatiebeschikking. Daartegen ging de belastingadviseur in cassatie. De Hoge Raad overweegt dat de privé-agenda’s gegevensdragers zijn die behoren tot de administratie van de belastingadviseur. Op grond van de wettelijke bewaarplicht had de ondernemer die agenda’s zeven jaar moeten bewaren. Verder volgt uit het dossier dat de man niet had aangevoerd dat hij door overmacht niet meer beschikte over de privé-agenda’s. Een en ander brengt mee dat de inspecteur de informatiebeschikking terecht heeft gegeven. De Hoge Raad verklaarde daarom zijn cassatieberoep ongegrond.

Bron. Hoge Raad. 5 april 2024. ECLI:NL HR 2024 528

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email