Nieuws

Rechtsherstel box 3 niet altijd voldoende

Rechtbank Gelderland: Het Besluit rechtsherstel box 3 biedt niet altijd adequaat rechtsherstel. Voor de op rechtsherstel gerichte compensatie moet namelijk worden aangesloten bij het werkelijk behaalde rendement.

Een man bezat in box 3 banktegoeden, beleggingen en onroerende zaken in het buitenland. Het inkomen in box 3 werd vastgesteld op € 38.318. De man kwam in aanmerking voor rechtsherstel box 3. De inspecteur herberekende het box 3-inkomen op basis van het Besluit rechtsherstel. Op basis hiervan legde de inspecteur een verminderingsbeschikking op van € 354. De man stelde dat het op die manier berekende inkomen nog steeds te hoog was. Op de bankrekening was slechts immers € 1,923,37 aan rente genoten, aan beleggingsopbrengsten was slechts €30.387,47 genoten en het vastgoed was niet eens verhuurd. Mede gelet op het geleden verlies op de beleggingen van 9% stelde hij dat de inspecteur uit moest gaan van de daadwerkelijke rente- en dividendinkomsten. De inspecteur stelde dat op basis van het Besluit rechtsherstel voldoende uitvoering was gegeven aan het geboden rechtsherstel. De rechtbank stelt voorop dat beoordeeld moet worden of de inspecteur met het Besluit rechtsherstel in dit geval adequaat rechtsherstel heeft geboden. Voor de op rechtsherstel gerichte compensatie moet worden aangesloten bij het werkelijk behaalde rendement. Bij het belasten van box 3-inkomen op basis van het werkelijke rendement is geen plaats voor het in aanmerking nemen van (ongerealiseerde) aandelenverliezen waarvan het niet zeker is dat een verlies zich daadwerkelijk voor zal doen. Gelet hierop dient uit te worden gegaan van de daadwerkelijk ontvangen rente- en dividendinkomsten. De inspecteur moet de belastingaanslag verder verlagen dan bij de verminderingsbeschikking.

Bron Rechtbank Gelderland, 24 februari 2023, EcLI:NL:RBGEL:2023:953

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email