Nieuws

Uiterlijk op Prinsjesdag duidelijkheid voor niet- bezwaarmakers

Staatssecretaris Van Rij: We gaan zorgvuldig uitzoeken of we de niet-bezwaarmakers ook tegemoetkoming kunnen bieden en laten de Kamer en belastingplichtigen uiterlijk op Prinsjesdag weten wat de uitkomst daarvan is.

Van Rij twitterde op 20 mei 2022 dat de Hoge Raad heeft geoordeeld dat het niet verplicht is om niet-bezwaarmakers box 3-herstel te bieden en dat het goed is dat deze uitspraak er nu al is. Zo kan volgens hem zorgvuldig bestudeerd worden of en zo ja, hoe herstel kan worden geboden aan niet-bezwaarmakers. Hij wil dit besluiten in samenhang met andere besluiten die de begroting beïnvloeden. Uiterlijk op Prinsjesdag laat hij de uitkomst weten. Op 24 mei 2022 gat Van Rij in de Tweede Kamer aan dat is besloten om eerst de bezwaarmakers tegemoet te konen, omdat de Hoge Raad directe rechtsgevolgen aan het arrest gat vanwege de directe  strijdigheid van de wetswijziging van 1 januari 2017 met het EVRM. Van Rij gaat zich nu buigen over de unaniem aangenomen motie Eppink, die inhoudt dat er tegemoetkoming moet komen voor de niet-bezwaarmakers. Dat gaat hij nu qua budgettaire en uitvoeringstechnische gevolgen op een rijtje zetten. Belastingplichtigen hebben voor het jaar 2017 alsnog de tijd om tot 31 december 2022 ambtshalve verzoeken tot vermindering te doen. Hij roept op om dat niet te doen om de discussie af te wachten aan de hand van een zorgvuldig goed doordacht scenariostuk. Op 24 mei 2022 twitterde Van Rij dat hij begrijpt dat het rechtsgevoel van niet-bezwaarmakers gekrenkt is. Hij roept op om nog even geduld te hebben. Met de Tweede Kamer weegt het kabinet zorgvuldig af of zij toch herstel moeten krijgen.

Bron: Tweede Kamer, 24 mei 2022 en Twitter, 20 en 24 mei 2022

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email