Nieuws

Van werkgever ontvangen bedrag is loon

Hof Den Bosch: Indien een werknemer een lening zonder kennelijke contractuele rente heeft verstrekt aan de holding van zijn werkgever is een latere betaling van de werkgever aan de werknemer geen rentevergoeding, maar in principe loon.

Een werknemer had een belang van 4,9% in een bv gekocht. De verkoopakte vermeldde dat de werknemer een deel van de koopsom was schuldig gebleven en daarvoor een rentevergoeding moest betalen. Later verkocht de werknemer de aandelen aan de holding van de bv voor een bedrag van €330.000. De holding bleef € 200.000 van de koopsom schuldig. In verband met dit schuldig gebleven bedrag stelden de partijen een leningsovereenkomst op. Volgens deze overeenkomst was de holding geen rente verschuldigd, maar moest wel in iedere januari van de komende jaren €50.000 aflossen. Zij moest de lening uiterlijk in januari 2016 volledig hebben afgelost. Op 26 februari 2017 stortte de bv een bedrag van € 25.000 op de rekening van de werknemer. Tussen de werknemer en de Belastingdienst ontstond een geschil over de fiscale kwalificatie van dit bedrag. Volgens de werknemer ging het hier om een rentevergoeding over de lening aan de holding. Dat de verkoopakte vermeldde dat de holding geen rentevergoeding was verschuldigd, zou een fout zijn. Hof Den Haag is het echter met zowel rechtbank als de inspecteur eens dat de € 25.000 loon is. De werkgever heeft dit bedrag aan werknemer uitgekeerd onder inhouding van loonheffing. De werknemer had in zijn aangifte inkomstenbelasting het bedrag eveneens als loon opgegeven. Het hof gelooft evenmin dat het niet-overeenkomen van een rentevergoeding een fout in de akte was. Het hof verklaart het hoger beroep van de werknemer ongegrond.

Bron: Hof Den Bosch. 5 juli 2023, ECLI:NL:GHSHE:2023:2198

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email