Nieuws

Verzuimboete voor bereidwillige ondernemer niet gepast

Rechtbank Noord-Holland: Het opleggen van een betaalverzuimboete is niet passend als de belastingplichtige al duidelijk bereid is om de fiscale verplichtingen te voldoen.

Een accountantskantoor diende namens een bv een aangifte omzetbelasting in over het tweede kwartaal 2022. De bv moest volgens deze aangifte € 138.880 aan omzetbelasting betalen. Zij voldeed echter slechts € 1.752. Voor het resterende bedrag kreeg zij een naheffingsaanslag omzetbelasting en een betaalverzuimboete van 3% opgelegd. Vervolgens ging de bv in bezwaar en beroep tegen de verzuimboete. Zij stelde dat ze van het accountantskantoor een onjuiste versie van de btw-aangifte had ontvangen. Zodra deze fout was ontdekt, hadden de bv en haar accountant direct maatregelen getroffen om te voorkomen dat deze situatie zich nogmaals kon voordoen. Verder wees de bv erop dat zij al tientallen jaren tijdig haar verschuldigde omzetbelasting had betaald. Daarnaast nam zij deel aan horizontaal toezicht. De rechtbank oordeelt dat de bv slechts een beperkt verwijt valt te maken, omdat de bv volledig bereid is om te voldoen aan haar fiscale verplichtingen. Onder zulke omstandigheden schiet het opleggen van een verzuimboete het beoogde doel ver voorbij. Daarom verminderde de rechtbank de betaalverzuimboete tot nihil.

Bron: Rechtbank Noord-Holland, 5 maart 2024, EcLI:NL.RBNH0:2024:2834

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email